Pluktime!

Het lievelingsboek van mijn jeugd was Pluk van de Petteflet. Ik had vanwege mijn bizar slechte geheugen voor verhalen vergeten waar het eigenlijk om ging in het boek. Voor mij is het na dertig jaar dus ook spannend om het voor te lezen aan mijn vijfjarige dochter Miru.

Iedere dag roept ze “Pluktime!” na het eten en dat maakt haar vader gelukkig. We lazen eergisteren over de Heen- en weerwolf, de scène die ik me het levendigst kon herinneren. De wolf was eenzaam omdat de mensen hem negeerden. In tien jaar was Pluk de eerste die met zijn pondje meevoer, dus de wolf huilde van verdriet en wilde niets liever dan met Pluk de rivier oversteken.

Ik deel dit omdat ik niets intellectualistisch wil zeggen vandaag. Ik wil alleen wijzen op het verhaal van Pluk.

Pluktime! werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Het mag!

Zoals u weet voel ik bij tijd en wijle te behoefte om op deze plaats quatsch te schrijven. Meestal komt dat doordat ik de afgelopen week geen onderwerp ben tegengekomen dat ik in een column wil gebruiken. Soms is er sprake van een vaag gevoel waaraan ik graag uitdrukking wil verlenen, al weet ik dat het zal verzanden in lariekoek.

Ik heb lang genoeg geprobeerd anderen na te doen. Soms heel bewust, maar meestal ging het onbewust. Ik had net iets moois gelezen en wilde zelf ook zoiets maken. Ik heb dat min of meer bewust gehad met Nietzssche en Gerrit Komrij, maar u zult veel meer ‘invloeden’ op mijn schrijfsels aantreffen die in werkelijkheid gestrande pogingen zijn, anderen na te apen. Ja, zult u zeggen, maar dat vinden we bij iedere schrijver terug en zelfs de blinde dichter aan het begin van onze canon zal zijn tijdgenoten hebben nagepraat. Nee, meneertje Choi, ook op dat punt ben je heus niks bijzonders. Mispoes.

Dat geef ik graag toe. Het doel van deze reflectie is niet om mezelf te onderscheiden, ik word allengs te moe om me daarmee bezig te houden. Integendeel, ik hoop expliciet op herkenning, door jullie, van een gewaarwording. Op vindicatie van mijn vage gevoel (jullie willen niet weten hoe ik ploeter om deze regels te formuleren). Het is een bevrijdend gevoel, het besef dat in de dichtkunst alles is toegestaan. Dat we niet hoeven te schrijven zoals men dat van ons verwacht, noch te voldoen aan bepaalde overgeleverde criteria. Wanneer iemand zegt dat metafysische poëzie, of vormvaste gedichten, of concrete poëzie, of klankgedichten achterhaald zijn en dit volgens 97% van de literatuurwetenschappers echt niet meer kan, hoef ik mij daar niets van aan te trekken. Ik kan gewoon mijn woorden-, letter-, of inktvlekrecombinaties neerschrijven zonder me in het geringst te storen aan wat voor oordelen dan ook.

Voor mensen met een middelmatig diep liggend autoriteitscomplex (eigen diagnose, waarom zou ik het verdict van een psycholoog accepteren, mijn ex-vriendin was psycholoog enz.) zijn dit soort triviale gewaarwordingen erg waardevol. Het is een gevoel dat ik niet goed in woorden kan vatten, maar dat is het punt. Tijdens het schrijven van dit soort columns voel ik trouwens ook hoe fijn het is dat er geen ‘redactie’ is die ze bij gebrek aan een aantoonbaar onderwerp, af zou wijzen. Het is een fundamentele angst, de angst om afgewezen te worden door iemand die ik liefheb. Een inzicht dat de filosofie, als begripsmanipulatie, ons kan geven is dat deze angst zich op zichzelf kan betrekken. De tweedegraads angst, dat ik die angst ook zou voelen wanneer ik afgewezen word door hen die ik niet liefheb. Dat soort dingen dus. En hier mag het.

Alles mag, in de poëzie. Ik mag me oriënteren aan alles. Er kunnen geen a priori criteria gelden; de criteria die ik hanteer groeien uit en met mijn geschrijf. Het is experimenteren met de taal, mijn eigen onderbewuste en dat van de lezer uitdagen, proberen het spelen nooit te verleren. Zodoende herontdek ik mijn oude manier van poëzie schrijven, die speelt met klanken en ideosyncratische associaties. Poëzie waarmee ik niet ‘iets’ wil zeggen, maar waarin ik wellicht gesproken word. Op de onvolprezen site van Dirk Vekemans, platform P.L.E.E. zal ik deze dingen met enige regelmaat voorpubliceren.

Flattr this!

Het mag! werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Grijs

We zitten tegenover elkaar in een café.
“Je haar wordt grijs, dat zie ik in het zonlicht” zegt ze.
Ik glimlach. Het is me nu al een paar keer gezegd. Het is een eerste verschijnsel van ouderdom, een vingerwijzing dat ik langzaam plaats moet maken voor de volgende generatie. En toch kan ik het, wil ik het ervaren, als vuurdoop. Ja, het is een subtiel, zelf nog vitaal, voorteken van de dood, die zich vanaf nu langzaam in mijn lichaam zal gaan nestelen. Mijn leven is net goed en wel begonnen en zie! reeds word ik een grijsaard.

Ho ho, mijnheer Choi, niet zo treurig. De lente komt eraan. Ik heb een dochtertje dat naar balletles gaat en genoeg tijd om brieven aan de mensheid te schrijven. Om identiteiten te componeren die hand in hand dansen om de vortex van het nihilisme. Wat dat betreft ben ik een erfgenaam van de geniale Homem de letras Fernando Pessoa, die in de huid kroop van tientallen personages om zichzelf te worden. Want wat anders betekent het te leven in een wereld waar voor je overleven is gezorgd en je ‘zelf’ geen grote Verhalen meer gelooft?

Natuurlijk ben ik ook nog steeds het kleine jongetje dat om complimentjes van zijn moeder vist. Complimentjes! Bestaat er iets wezenlijkers dat ons verbindt? En laat zich onze geschiedenis niet geheel verklaren uit de complicaties die optreden uit de economie van complimentjes? Kunnen we niet alles in een excentrieke intellectuele tour de force reduceren tot een prestigestrijd tussen mensen die in hun jeugd te veel of te weinig complimentjes hebben gehad?

Genoeg Spielerei. Een column dient, net zoals een proefschrift, iets toe te voegen. Dat bewustzijn van onze eigen eindigheid, de twintigste eeuw heeft er al genoeg over geschreven. In de twintigste eeuw kon je nog sterven voor een groots Ideaal, daar zijn we inmiddels mee opgehouden, irritante uitzonderingen daargelaten. In de eenentwintigste eeuw hebben we uitgevonden hoe we kunnen verhinderen dat de existentiële vraag überhaupt opkomt door ervoor te zorgen dat we continu bezig worden gehouden. En als het dan toch eens gebeurt, als geen bezigheid ons meer onttrekt aan het sirenengezang van de waarheid (dat ons bestaan zinloos is etc.) dan, ja wat dan?

Ik heb een keer gegoogled naar een shampoo tegen grijze haren, onder het voorwendsel dat een jeugdig voorkomen mij en dus mijn gezin geen windeieren zal leggen. In werkelijkheid was ik het eenrichtingsverkeer dat de tijd is aan het ontkennen. Het is niet eens een hoogstaande wijsheid dat het leven intenser en mooier wordt wanneer je je bewust bent van de eindigheid ervan. Ik zal aan mijn lezers denken als ik vanavond knipoog tegen de man in de spiegel met een paar verzilverde haren.

Flattr this!

Grijs werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Emigrant

Overal hoor ik thuis
waar magie opborrelt
uit behouden aarde

Flattr this!

Emigrant werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

klein gedicht

Strijk mijn vlasbaard dwars strijk
mijn glimlach met je vlakke hand
op jouw hand,
knik met je pupillen en neig
je warme hals langs me
opdat ik fluisteren kan
wat zal blijven in mijn hart

klein gedicht werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Licht autisme

Kent u de ervaring dat u zichzelf toestond gebruik te maken van een label om uw gelijk te halen, zonder dat dit label u expliciet werd aangemeten door de psychiatrische industrie? Dat u bijvoorbeeld verwees naar een nooit gediagnosticeerde lichte dyslexie om te voorkomen dat uw spelfouten in verband zouden worden gebracht met een gebrek aan intelligentie? Of dat de kerels onder u tegen een lekkere dronken natte herenzoen in een beschonken nacht aan de eega uitlegden met behulp van de term “bi-curious?”

Toen een paar weken geleden een couchsurfer die me had uitgenodigd om te overnachten in zijn bedstee in de bosrijke omgeving van Arnhem verzuimde om op mijn berichten te reageren, was ik zodanig in de war dat ik in mijn hoofd een kinderachtige film afspeelde: nou, dan ga ik maar nergens overnachten. Dan maar een nachtje doorfietsen. Ik berekende, dat het precies uitkwam want er was tijd genoeg om rond het ochtendgloren in Utrecht te arriveren. Zodra ik het besluit had genomen verdween de stress. Ik wist immers wat me te doen stond: warm blijven en doortrappen langs de Waal, ergens een brug over die majestueuze rivier vinden en dan door de bossen op de Domstad aan. Deze ‘nachtfietserij‘ bezorgde me, zoals ik eerder op deze plek schreef, een sublieme ervaring. Ik, fietsend over de dijken langs de windstille uiterwaarden met het vrijheidsgevoel van de opvliegende wilde ganzen langs de knotwilgen die contourden in de schemering.

Gemenerd die ik ben maakte ik geen melding van mijn hemelse vreugde daar op de dijk toen ik de jongen die me had uitgenodigd een poets bakte. Ik schreef hem een kort bericht:

“Sommige gasten die je eerst uitnodigt en vervolgens negeert kunnen hier moeite mee hebben. Ik had geen slaapplaats en heb dus de hele nacht doorgefiets. Dit heeft ook te maken met mijn lichte autisme. Dit kon jij natuurlijk niet weten. Maar misschien kun je hier rekening mee houden bij de volgende keer dat je iemand uitnodigt.”

In het tweede bericht dat terugkwam gaf deze meneer me gelijk. Ziet u, beste lezer, hoe krachtig dat is, zo’n label? Het is wat de internet activiste Blaire White een ‘currency’ noemt. In online discussies is het goud waard als je je op zo’n label kunt beroepen. In mijn geval steekt er trouwens een kern van waarheid in, omdat een bevriende onderzoeksjournaliste die een boek over autisme schreef vond dat mijn gedrag in aanmerking kwam voor meerdere ‘vinkjes op het spectrum’. Ik vertaalde dit in een officieuze licentie om mezelf, wanneer de gelegenheid zich zou voordoen, licht autistisch te noemen.

Het is natuurlijk van belang geen misbruik te maken van mijn nieuwgeboren identiteit, omdat dit de echte Kim Peeks (op zijn beurt de echte Rainman) van deze wereld, over wie overigens een fascinerende film is gemaakt, reputatieschade zou kunnen berokkenen. Zo luidt dan ook mijn oproep aan mijn lezerschare: ga voorzichtig om met identiteiten die goed in de markt liggen, zeker wanneer u er zelf maar een homeopatisch aandeel in hebt. Dit geldt voor het LGBTQI+ spectrum van genderidentiteiten, ADHD, diverse persoonlijkheidsstoornissen, psychiatrisch gevindiceerde fetisjismen en, om dit rijtje gekscherend te vervolmaken, een gedoneerd D66-lidmaatschap. Mensen: speel uw troef niet te snel uit.

Maar als u dan onverhoopt toch betrapt wordt, zorg er dan voor dat uw patchwork-identiteit geloofwaardig overkomt. Sorry for the mess baby, maar ik ben nu eenmaal een licht autistische dyslectische polyamore saposekuele veganistische agorafobe feeder.

Flattr this!

Licht autisme werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Slampoëzie

Poëzie betekent lach en vertier in een slam
alles draait er om competitie en vermaak
slamdichters gebaren en rijmen met klem
het publiek knikt wat, en klapt maar raak

Taal is een opgestoken vinger, of een vuist
en wie zich beklaagt, die moet eraan geloven
blind voor de ellende, die in ons huist
is de poëzie zichzelf aan het beroven

Wie zich voegt, en rijmt op beats
benevelt beter, wordt harder gehoord
dan de fijnbesnaarde ziel, die zich stoort

en sip zich terugtrekt met zijn Yeats
maar in het diepst van zijn ziel roept een stem
hem uit tot winnaar van zijn eigen jam.

Slampoëzie werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Vaarwel, halbe donor

Na een bewogen verblijf in Nederland ben ik weer terug in Seoul, met koude en lege kleren en het kwetsbare vertrouwen met een half woord begrepen te worden. Lieve mensen, wanneer het jullie zo voorkomt dat ik te veel koketteer met mijn (en dus jullie) fragiele aanwezigheid hier in dit vreugdetranendal, zeg me dat gerust. Ik koester zó dat gevoel begrepen te worden, wentel die gedachte vrolijk-tevreden in mijn lommerrijke geest, glimlachend wanneer de overtreffende trap van begrepen worden bij me komt schooien. Want de overtreffende trap van begrepen worden kan levens behoorlijk in de war schoppen.

Terug naar mijn meer gangbare en consumeerbare columnistenpersonage. Mijn organen, mochten ze na mijn overlijden levensvatbaar zijn, mogen zonder meer worden ingebouwd in het lijf van een van mijn gewaardeerde medemensen. In dubio, zegt deze humanist, pro meto. Zelfs mijn toekomstige doodsvijand, waarvan ik nog niet weet of die er ooit zal komen, zal ik mijn begeerde niertjes, hart of longen niet ontzeggen. Laat hem lekker verder leven met het besef dat ik in moreel opzicht mijlenver boven hem sta.

Begrijp ik de bezwaren van mensen die hangen aan hun dode organen? Yes I do. Er doen genoeg verhalen de ronde over orgaandonatie, en zelfs in het geval dat alles er kosher en halal aan toeging, worden nabestaanden op het droefste moment van hun leven geconfonteerd met pragmatische artsen die geen tijd hebben voor de dood van hun geliefde omdat ze het leven van een ánder willen redden. Die mensen moeten hun wil kenbaar maken. Vandaag, morgen, of op enig tijdstip voordat ze vervallen in hun eeuwigdurend zwijm. Want let op: het is geen referendum waar je comateuze zelf straks aan vast zit. Je mag zo vaak terugkomen op je beslissing als je wilt en net zoveel formulieren opsturen als er passen in het appartement van Alexander Pechtold.

want mijn Orgaan zou maar terecht komen in de broek van Halbe Zijlstra, die ermee gaat pissen zo ver hij kan.

Hoera voor Pia, dus. We got our kicks are on D66. En gefeliciteerd, Nierstichting. Voor de zekerheid doe ik zelf wel een kuisheidsgordel om wanneer ik weer ga street racen, want mijn Orgaan zou na een ongeluk maar terecht komen in de broek van een Halbe Zijlstra, die ermee gaat pissen zo ver hij kan. Ik zie hem al staan in de bossen achter Poetin’s datsja, beloerd door een grote bruine beer omdat zijn lid nu zoveel begeerlijker is dan voor zijn Olympische schaatsongeluk (jullie weten natuurlijk: Halbewaserbij). Good riddance, dus. En Halbe vindt wel weer een baantje bij de KLM of het IOC, zoals dat gaat met dat soort karakters.

Het leven is fijn. Terwijl ik deze column prepareer spelen de Beatles ‘Love me do’ op de radio. Ik glimlach omdat ik een stuk stoerenmannenpraat heb gesandwicht tussen twee gevoelige paragrafen. Dat voelt als een soort coming out. En omdat ik het niet laten kan: het gaat niet om ‘authenticiteit’ of je ‘eigenlijke identiteit’ maar om het recht op luidheid, om de rol te mogen spelen die ons de minste moeite kost.

Flattr this!

Vaarwel, halbe donor werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Halbe maakt zegetocht door Nederlandse taal

Uitdrukking Betekenis
halbe waarheid onwaarheid
halbwaardetijd hoe lang het duurt voor een leugen uitkomt
halberen fantaseren
het halbe werk bluffen over je ervaring
met een halb oor luisteren doen, alsof het wereldpolitiek is
een halb woord nodig hebben leugens kritiekloos geloven
twee ei is een halb ei Halbe spreekt de waarheid als Pasen en Pinksteren op een dag vallen
fris gewaagd is halb gewonnen gewoon maar wat zeggen dan kom je er wel
beter een halb ei dan een lege kop als je echt niks anders kan moet je gewoon gaan ouwehoeren

 

Halbe maakt zegetocht door Nederlandse taal werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties

Nachtfietserij

De geest van de oude Kamiel leeft nog, lieve mensen. Vandaag bood de interactie tussen mij en de wereld deze geest de gelegenheid om zichzelf te manifesteren zoals hij het vroeger deed, maar dit keer met het volste bewustzijn dat mijn gedrag licht autistisch is. Mijn lieve couchsurfing host Anja, met wie ik de vorige avond goede gesprekken voerde over ontwikkelingshulp en cultureel relativisme, liet me tot het middaguur alleen aan de keukentafel schrijven en mijmeren met een kop bittere percolatorkoffie. Ik bladerde wat in de Volkskrant waar jongetjesmeisje Marijke Lucas Rijneveld op de voorkant prijkte omdat ze een perfectionistische roman heeft geschreven over haar gezinsleed.

Om 13:00 uur ontmoette ik Leon, mijn 6e vriendschap die aan het Duimenblauwe Monster is ontsproten. Het werd een lange zit waarin we vegetarische croques aten, en onderwerpen de revue lieten passeren variërend van principieel veganisme, de EU, Polen en Hongaren, scepticisme, Wikipedia, feministische golven (waar de ontwakende Kamiel zich afvroeg of de verspreking staande ovulatie leuk mag worden gevonden), de great Christopher Hitchens, Lawrence Krauss, de taal Engels, de Rechten van de Mens, polyamorie, samenzweringen, Groen Links, deathbed confessions en het politieke genie van Macron. We hadden elkaar veel te vertellen. Ik voelde me tien jaar jonger, woonachtig in Berlijn en constructief, accumulerend, terwijl Kamiel helemaal niet accumulerend kan zijn in verband met zijn machtallergie.

Het feit dat een Couchsurfer niet reageerde hielp me om deze avond vorübergehend te worden wie ik ben. Lieve vrienden mijn vrienden, hier zit ik in een kroeg in Nijmegen met een glas kabouterbier voor me en geen mensen naast me, gedompeld in de melancholieken die de muziek van vervlogen decennia in me wakker maakt. En ik ben aan het schrijven. Ik kijk glimlachend naar mijn rechter wijsvinger die over het touchscreen van mijn Samsung springt. Lieve vrienden, ik zou jullie licht huilend in de armen willen vallen want wat doen we in godsnaam met onze eindigheid? Ik denk aan de dode dichter Menno Wigman bij wiens openbare begravenis op 8 februari ik misschien aanwezig zal zijn. Komrij’s kroonprins verdomme, ook al dood.

Kamiel heeft een manier om met de wereld om te gaan die weinig mensen begrijpen maar zij die dat wel doen ben ik zo vreselijk dankbaar. Het was niet gelukt met die slaapplek in Arnhem dus hij ging aan een toog zitten tot het middernachtelijk uur om vervolgens een meditatieve fietstocht te ondernemen in westelijke richting. Dat was zijn Plan. Omdat zijn zadel te laag stond en ik een hekel heb aan de spierbelasting van de bovenbenen ging ik op aanraden van twee oudere jongeren bij kroegen langs om een imbussleutel te lenen. Deze kroegentocht leverde niks op, tot ik het bij een donerzaak probeerde, waar de eigenaar vriendelijk naar me glimlachte. Hij had het juiste gereedschap en ik justeerde mijn velo, stralend van dankbaarheid. Om hem mijn erkentelijkheid te tonen bestelde ik een bekertje ayran. Hij vroeg me wat ik deed. Ik werk online. Ben je ook bekend met Facebook. Ja. Hij liet me de pagina van zijn restaurant, Istar, zien en vertelde me dat hij Irakees was, gevlucht voor de oorlog en katholiek. In drie jaar had hij tamelijk goed Nederlands geleerd en zijn oude beroep van timmerman (!) ingeruild voor een bestaan als horeca-ondernemer. Hij was slim. Natuurlijk begon mijn hulpcomplex direct tips te geven over het online vindbaar maken van zijn onderneming. De man liet zijn zoon goed gesuikerde thee brengen, die mij aan mijn kortstondige verblijf in de Arabische wereld herinnerde, en stelde zich voor als Adison. Ik vroeg of de Gelderlander over hem had geschreven en dat hij zeker iets aan carnaval moest doen. Hij zou leuke video’s online kunnen zetten waarin hij in 60 seconden een pizza maakt, en dat hij werk moest maken van die tapvergunning, opdat men hem niet langer voor een islamiet zou houden (hoewel de PVV in Nijmegen niet aantreedt bij de gemeenteraadsverkiezingen). Hij was gecharmeerd van mijn aandrang om mee te denken. In mij ontwaakte het iets, een onbekommerd vieren van ons fragiele mensdom, een onverschrokken hoogmoed die danst boven de afgrond van het nihilisme. De muziek speelt Sweet Home Alabama. Een vent naast me laat me een stoere whisky met rooksmaak proeven. Ik ruik de mensen hier in de Tempelier, waar ik na het hartelijke afscheid van Adison ben gaan zitten. Stairway to Heaven. Ik voel weer hoe de compromisloze verliefdheid op het leven, kitsch of niet, zich ingraaft in mijn borst.

Ik blijf hier schrijven tot het middernachtelijk uur, daarna zal Kamiel vertrekken om in de nacht noordwestwaarts te fietsen. Bang was hij, lang geleden, dat vrienden niets meer met hem te maken wilden hebben omdat dit gedrag lijkt op de voorbode van een psychose en aansluitende periode van naargeestigheid, in plaats van een zorgvuldig gecalculeerde exercitie. Johnny Cash speelt op de achtergrond. Ik zal schrijven. Nina Simone. I love you life. I love you crazy, stupid life.

Heart of Gold. Ik hou van jullie allemaal. Das muß man doch noch sagen dürfen. Het is de angst, die kneedt ons onmerkbaar tot de lelijke onwezens die ons op ons sterfbed zo meedogenloos aanstaren. Denk daaraan wanneer u uw stem gaat uitbrengen bij de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen.

Stand by me. Misschien is al die emotie veroorzaakt door het feit ik plotseling weer echte gesprekken heb in ma langue maternelle, na een lang leven in den vreemde – en de frictie die dat geeft met het treurige vermoeden dat ik met mijn Koreaanse vrouw en kindje niet echt thuishoor in Nederland.

Take me down to Paradise City. Het speelt echt. Heb elkaar en dit leven lief en als je eens levensdronken wordt, wees niet bang maar schrijf. Schrijf elkaar, bewonder elkaar, maak elkaar mooi en bewonderbaar.

Bob Marley. Amy Winehouse. Ik zit tussen allemaal lachende pratende mensen in het inmiddels volgestroomde café. Het is tien uur. Ik denk aan de kranten. Het AD meldt dat Facebookverslaving ernstige vormen aanneemt. Ik denk aan Adison en de Facebookpagina van zijn restaurant Istar. Aan gebroeder- of gezusterlijkheid, de absurditeit van alle door mensen veroorzaakte wereldproblemen, de dood die ons op het eind ook komt halen, en aan de verhalen waarin we vervluchtigen voor elkaar, met elkaar.

Dat is Kamiel. Dat ben ik. Schaamteloos, of, nauwkeuriger, de schaamte bewarend voor een toekomst die wij niet meer zullen delen. Ik drink op Menno Wigman die ik niet kende, in bewondering voor de tentakels van zijn taligheid. Ik drink op jullie en op mezelf.

Flattr this!

Nachtfietserij werd oorspronkelijk gepubliceerd op komrijm.creativechoice.org

Advertenties