Andersheid

Schrijven moderne gevierde filosofen dan schrijven ze over de ander en het andere. Het eerste en laatste obstakel dat ze daarbij hebben te overwinnen is dat de absolute andersheid en de absolute gelijkheid alleen met veel kunst- en vliegwerk van elkaar zijn te onderscheiden. Zo vliegen sommige denkers met een papieren vlieger en zien hun theorieën, hoe subtiel ook, verschroeien in de dampkring van de planeet van de harde logica. Andere denkers of dichters vliegen zich met een eenmotorige Cessna te pletter of verdwijnen tragisch voor de kust van Zuid-Frankrijk. Wat zij te zeggen hebben over de andersheid is uit het leven gegrepen. Lees verder

Aardigheid

Je hebt een doosje Belgische pralinés gekocht om een vriendin te bedanken die je met je verhuizing heeft geholpen. Na een copieus gezamenlijk diner haal je licht blozend het keurige pakje uit de plooien van je winterjas te voorschijn. Je overrijkt het met zo min mogelijk theater en praat er druk overheen, hoe hun vakantie was enzo. Je vriendin kijkt je lang en dankbaar aan. „Wat een verrassing! Dat had je niet hoeven doen.“. „Ach“ stamel je, „het is maar een aardigheidje.“ Maar een aardigheidje! Je verschuilt je achter een gebruik. Voor de aardigheid, je had het eigenlijk ook achterwege kunnen laten. Vrijblijvend is ze, de aardigheid. Lees verder

systeem van hoeren

Een voortborduursel op een stuk over de kunstenaar als “hoer van het systeem” van NM. Dat is leuk om vaker te doen, met een denkbeeldige lezer in gedachten die de sporen volgt, alsof het echte literatuur is.

Ik ben sinds 2003 een ‘afgestudeerd’ filosoof, maar er luistert natuurlijk niemand naar wat ik te zeggen heb. Dat is de pest met filosofie: iedereen is z’n eigen expert en buiten de veilige muren van de universiteit tellen alleen de filosofietjes van de machtigsten, terwijl men zich binnen die muren steeds minder met de werkelijke wereld bezighoudt, sommige krampachtige opstellen over de multiculturele samenleving ten spijt. Lees verder